Kjøpsvilkår

1. TILBUD OG AVTALE
1.1. JENS MARTIN NYBØLE selger til både privatpersoner og firmaer og alle priser er derfor oppgitt eks og ink mva. En avtale om produksjon anses inngått ved innsendt ordre på bier.no eller ved muntlig bestilling over telefon. Produksjonen blir gjennomført av JENS MARTIN NYBØLE.

2. PRIS OG PRISFORUTSETNINGER

2.1. Alle priser er oppgitt i norske kroner (NOK). Vi forbeholder oss retten til å endre produktdata og priser fortløpende uten varsel. Vi tar forbehold om feil i tekster, priser og utsolgte varer.

3. ANSVARSBEGRENSNING
3.1. Såfremt levering hindres p.g.a. Force Majeure, er JENS MARTIN NYBØLE ikke forpliktet til å opprettholde kontraktfestet leveringstid eller til å betale erstatning for forsinket eller uteblitt levering.