September

Gleden av å være Birøkter

Den største gleden en kan ha det er å gjøre andre glad. Dette ordtaket gjelder i høyeste grad oss birøktere også. Det å møtes og prate om bier – utveksle erfaringer og ikke minst ha latteren og glimtet på lur – er vel den største trivselsfaktoren med det å være birøkter. Det å gjøre hverandre gode og bedre sammen, gjør oss godt rustet til å forvalte vår birøkterkompetanse. 

Birøkterfellesskapet – ‘gull verdt’ oss birøktere imellom I hele landet jobbes det jo godt på ‘grasrotplan’. Det sosiale fellesskapet med alt det har å by på prioriteres og har høy fokus. Det er god takhøyde i miljøet og det er lov å tenke annerledes om birøkt. All nyskaping mottas med takk og blir adoptert av oss andre.

I Østfold fylke hvor jeg driver min birøkt er det høy aktivitet i lokallagene. Jeg vil også nevne at det er fokus på å rekruttere nye birøktere og lokallagene tar dette ansvaret som fordeles på rundgang. I år er det også gjennomført 2 nybegynnerkurs i Østfold og lokallagene Moss, Råde og Indre Østfold Birøkterlag har hatt ansvar for gjennomføringen i år. Jeg vil passe på å skryte av den gode jobben som dere ildsjeler i lokallagene gjør og ikke minst energien og tiden dere legger ned i jobbingen. Dere er ‘gull verdt’ for birøkterfellesskapet i Østfold.

Det er også viktig at fylkeslaget tar sitt ansvar for å samle lagene sosialt på tvers. I år har Østfold hatt positiv erfaring med å gjennomføre fagdager med temaer som vårarbeid, høsting av honning og innvintring. Mange har bidratt og det er gode tilbakemeldinger fra birøkterne som synes dette er positivt.  

Fagdag 1 ble gjennomført i april i samarbeid med Skiptvedt Birøkterlag. Fagdag 2 ble gjennomført i juli i samarbeid med Halden og Omegn Birøkterlag – Vi hadde også besøk av birøktere fra Eidsvoll og Tanum Biodlarforening i Sverige. Fagdag 3 ble gjennomført 1. september i samarbeid med Tune og Omegn Birøkterlag.

Tørking av lynghonning før slynging Lynghonningen som vi høster kan ha et for høyt vanninnhold. For å unngå gjæring er det derfor viktig å sjekke vannprosenten og tørke ned honningen. Riktig vannprosent er ca. 19,5 – 21 %.

Hjelpemiddel til tørking av honning:  

Rel.luftfukt i  rommet % 50 55 60 65 70
Honningens vanninnhold % 15,9 16,8 18,3 20,9 28,3

Innvintring og foring Min måte å klargjøre kubene for innvintring er følgende:

  • Høster ned kubene på 2 halvkasser
  • Samler biene i depotbigårder fra 24 – 60 per plass
  • Innvintrer på 2 halvkasser med 7 halvrammer i hver kasse
  • Setter ned 2 pakkvegger (2×5 cm) i hver kasse – bakerst
  • I nederste kasse skal det være 2-3 rammer med pollen og resten av rammene skal være pent utbygde – 2 pakkvegger, 1 utbygd ramme, pollenrammene, resten utbygde rammer
  • I kasse nr 2 bruker jeg bare byggevoks og etter 25. september bruker jeg pent utbyde rammer
  • Bytter dronninger samtidig? leter opp dronningen og fjerner den, fjern egg og larver og plasser det i en annen kube, heng inn den nye dronningen i utspisningsburet sitt
  • Sett på forkar og forer med ca 18 liter sukkerlake 60% (60 liter vann – 100 kg sukker)

Min påstand er at vi birøktere må samarbeide for å ivareta og videreutvikle birøkten!

Oktober

Gleden av å være Birøkter

Nå har vi birøktere gjort unna de 4 mest hektiske månedene i sesongen. En roligere bitilværelse står foran oss med mere normale arbeidsdager. Vi har tid til å gjøre andre ting og ikke minst ta litt ferie. Vær og vind har mindre betydning for de arbeidsoppgavene som skal gjøres fremover og det er vi og ikke biene som styrer arbeidsdagen – så nå kan vi skru ned tempoet og senke skuldrene!

Nå i oktober har jeg fokus på oksalsyrebehandling av biene, kubene skal isoleres for vinteren, slynging av lynghonning må gjøres og viktig at utstyret vaskes og settes på lager. Elgjakta skal også prioriteres.

Oksalsyrebehandling – bekjempelse av varroamidd Jeg behandler biene i slutten av oktober for da er kubene så godt som yngelfrie. Det er viktig at behandlingen skjer før biene danner ordentlig vinterklase. Jeg drypper 3,5 ml oksalsyre per tavlegate.

Isolere kubene for vinteren Det er viktig å ha god isolasjon på toppen av kuben – jeg bruker minimum 5 cm isopor. Dette gjør jeg for å unngå kondens i kubene og biene har et mindre forbruk av for.

Slynging av lynghonning Jeg varmer opp honningen i et varmerom som har 27-28 grader. Jeg lar kassene stå i dette rommet et døgn slik at honningen i tavlene blir gjennomvarmet. Jeg bruker også vifter på toppen av kassestablene for å dra varm luft gjennom kassene. På denne måten får jeg mere honning ut av rammene når jeg slynger og i slyngerommet kan jeg ha 22-23 grader som en grei arbeidstemperatur.

Vasking av utstyr Jeg skraper og vaskes alle forkarene før de settes på lager. Det samme gjør jeg med alle parekassettene som har vært i bruk under sesongen. Jeg gjør dette for å forebygge sykdom og ikke minst for min egen trivsel når jeg starter opp en ny sesong.

 

Elgjakt En milepæl for meg i biarbeidet er elgjakta som starter 5. oktober i Østfold – da skal alle bikubene være ferdig innvintret! Da tar jeg med meg Gulli og børsa og nyter glade dager i Ør-skogene i Halden.

 

Min påstand er at vi birøktere er gode til å jakte på gode trekkområder! Og er ikke så verst til å jakte på elg heller!