Juni

Gleden av å være Birøkter

Hei igjen. Regner med at alle nå har bygd opp biene sine med riktig bistyrke og ser frem til årets bringebærtrekk. Vi får krysse fingrene for at det blir et godt sommertrekk for oss birøktere slik at vi får produsert bra med honning til HC. Juni måned er hektisk og krevende på alle måter med dronningproduksjon og stell av bier. Samt at noen av oss sliter kanskje med svermeproblemer. Men til tross for mye slit så er vi birøktere optimister og lar oss inspirere av bisamfunnets fascinerende livssyklus. For mitt vedkommende er det mange arbeidsoppgaver som skal prioriteres ifb med sommerarbeidet i bigården og her er noen av dem:

Videre kassepåsett til sommertrekket Nå setter jeg på de skattekassene som hver enkelt kube skal ha til sommertrekket. Antall kasser kan variere mellom bigårder i forhold til forventet trekkgrunnlag og honningmengde inn i kuben.  

Svermehindrende tiltak Videre så bruker jeg ikke tid på svermekontroll gjennom sesongen. Jeg har så svermetrege bier at dette er unødvendig arbeid i min bidrift. I de tilfeller jeg finner svermeceller, leter jeg opp dronningen og dreper den – skjærer vekk alle svermeceller, bortsett fra to celler – på denne måten  lager de seg en ny dronning og svermetrangen forsvinner. Husk at det er forskjell på svermeceller og skifteceller. Disse svermedronningene byttes ut med nye dronninger ved innvintring. Dette er en effektiv måte å hindre disse kubene i å sverme og ikke minst rasjonelt for meg i min birøkt.

Avleggerproduksjon Juni og juli er månedene hvor jeg lager avleggere. Jo tidlige en kommer i gang med dette arbeidet jo mindre bier kreves det ved oppstart av avleggeren – bifolket får flere runder med yngelproduksjon og på denne måten får de tid til å bygge seg opp til et fullverdig bifolk til innvintring.

Eksempel på å lage en avlegger i juni – før hovedtrekket starter:

 • - Gjør klar en ny kube med bunnbrett – kasse – tak
 • - Ta 2 rammer med mest mulig forseglet yngel
 • - Ta 2 rammer med for, 1 ramme med pollen og 1 pent utbygd ramme
 • - Flytt avleggeren til en ny bigård/avleggerbigård – innskrenk flyhullet for å unngå røving
 • - La avleggeren stå ca 5-7 dager før ny dronning innføres (paret eller jomfrudronning)
 • - Skjær vekk alle nødceller og heng inn buret med den nye dronningen
 • - Sjekk etter ca 3-5 dager om dronningen er godtatt – dette gjøres på ettermiddagen eller kvelden

Eksempel på å lage en avlegger i juli – ved høsting av sommerhonning:                                                                                                  ** Merk at en trenger flere yngeltavler, 4-5 rammer med mest mulig forseglet yngel

Innføring av ny dronning i produksjonskube Skal man lykkes med å bytte dronning i juni/juli har jeg best erfaring med å gå veien via en avlegger. Denne metoden er den sikreste for innføring av nye dronninger. Jeg bruker samme metode som ved avleggerproduksjon (eksempel med 2 yngelrammer). Når dronningen er godtatt og er i full egglegging samt at det er yngel i alle stadier, er avleggeren klar til å forenes med produksjonskuben som dronningen skal byttes i.

Eksempel på forening – slå sammen:

 • - Sett avleggeren på toppen av produksjonskuben.
 • - Fyll opp med pent utbygde rammer i avleggeren – slik at den har 10 rammer
 • - Husk avispapir og dronninggitter. Stikk flere hull i papiret så at biene raskere får kontakt.
 • - Etter 3-5 dager kan vi snu om på kassene – den øverste kassen med ny dronning flyttes ned på bunnbrettet den gamle dronningen letes opp og drepes. Det yngelrommet som den gamle dronningen har gått i – settes over dronninggitteret som kasse 2.
 • - Er det veldig varmt når en forener – legg et vandregitter på toppen så avleggeren får luft.

Innføring av dronninger ……………..

I min bidrift bytter jeg dronningene hovedsakelig ved innvintring i september. For meg er det mest rasjonelt og jeg kommer tilbake på dette til høsten.

Bigårdsnotater For meg er det helt nødvendig å føre notater på alle mine kuber iom at jeg driver avlsarbeid. Jeg har nummerert kubene og fører notater ved hvert besøk (nummerering er pålagt av Mattilsynet). Jeg bruker dronningkort med bestemte karakterer som er utarbeidet og besluttet som en felles standard for Buckfastavlergruppen. Vi har også et bigårdsprogram som Kristian Eriksen har utviklet og som vi i Buckfastavlergruppen har vært med på å utvikle og teste. Ta kontakt med Kristian, se www.buckfastavlergruppen.net.

Min påstand er at svermetrege bier er lettstelte og gir mest honning!