Juli/August

Gleden av å være Birøkter

Nå om dagen innfrir ‘gleden av å være birøkter’ i hverdagen! Oss birøktere imellom så stortrives en yrkesbirøkter seg med lange hektiske dager og ikke minst når biene summer og honningen renner inn i kassene – hadde det vært så væl.

Her er noen tips til oss alle i juli-arbeidet:

Høsting av sommerhonning Jeg bruker løvblåse når jeg høster honning. Jeg går frem på følgende måte: Jeg løfter av alle kassene som jeg skal høste – legger taket på kuben og bruker dette som et arbeidsbord – setter en og en  kasse på høykant og blåser biene ut av kassen ‘kasse for kasse’ – viktig at man ikke høster kuben for hardt for å unngå at den sulter – sørg for at det er ca. 3-5 kg honning igjen i kuben.

Vandring til lyngtrekk Det er viktig å sørge for riktig utstyr og ikke minst bruken av det slik at kubene blir minst mulig stresset under transport. Jeg er opptatt av at det er god lufting i bunnbrettet og at det er lufting på toppen med en perforert plate (vandregitter) – viktig å stroppe kubene godt sammen så de ikke forskyver seg – det kan også være en fordel å dusje kubene oppe på vandregitteret med vann hvis det er veldig varmt. Husk også å sende med kubene mat slik at de har noe å leve hvis det ikke blir noe trekk.

Hvis du ikke vandrer på lyngtrekk har du nå muligheten til å dele sterke bifolk i to. På denne måten kan du på en enkel måte utnytte den store bimengden du har nå til å utvide bigården din. Forutsetningen for å gjøre dette er at du har tilgang til paret dronninger slik at kuben kommer raskt i gang med yngelproduksjon slik at det blir produsert nok vinterbier. Fremgangsmåte:

  • - Høst ned all sommerhonning ned til dronninggitteret
  • - Sett på en ny kasse med pent utbygde rammer over gitteret
  • - La kuben stå et døgn
  • - Del kuben: 5 rammer fra skattekassa settes i en ny kube – let opp dronninga i yngelrommet – 5 rammer fra yngelrommet settes i den nye kuben – like mange yngelrammer i begge kubene – morkuben beholder den gamle dronninga
  • - Kjør den nye kuben til en ny bigård
  • -Vent i 7 dager før du innfører ny dronning – husk å skjære vekk nødceller
  • - Når dronninga er godtatt og i egglegging kan du begynne å fore med flytende sukkervann ca. 8 liter (1 kg sukker til 1 liter vann)
  • - Morkuben kan fores samme dag som man har delt kuben (ca. 8 liter)
  • - Viktig at avleggeren har en ramme med for så den ikke sulter de 7 dagene.
  • - Følg opp med foring igjen etter ca. 14 dager med samme formengde. Lykke til!

Forberedelse til slynging av sommerhonning Viktig med varme der man lagrer kassene med honning før slynging. Hvis det er honning fra oljevekster er det ekstra viktig for å unngå krystalisering i rammene hvis kassene skal stå noen dager/uker på lageret før de slynges. Husk å måle vannprosenten for å unngå gjæring. Lykke til med slyngejobben!

Min påstand er at med snille bier går høstejobben som en drøm!