Januar

Gleden av å være Birøkter  

Hei Birøktere og Godt Nytt År! I år har jeg tatt på meg jobben med å skrive aktueltspalten. Jeg har tatt over stafettpinnen fra Salten og gleder meg til å skrive for Dere. Jeg vil fremheve at det har vært inspirerende å følge med birøkten langt i nord og hvordan deres engasjement og interesse skaper en positiv birøktertilværelse.

Litt om meg  Jeg begynte med bier som 12 åring og før det kunne ikke humler, veps og bier føle seg trygge. Nå har jeg vært birøkter i 40 år og det jeg liker best er at det alltid er noe nytt å lære. Jeg bor i Sarpsborg og har vært yrkesbirøkter de 10 siste årene og stortrives med det. Som yrkesbirøkter er det viktig for meg å ha flere ben å stå på og jeg har valgt å drive allsidig birøkt hvor jeg satser på dronningavl, dronningproduksjon, salg av avleggere og produksjon av honning. En av mine store interesser som birøkter er dronningavl og viktigheten av å drive avlsarbeid for å sikre at vi har bier med gode egenskaper. I dag driver jeg avlsarbeid på Buckfastbier.                                                                                                         

Når jeg ikke røkter bier så er jeg ivrig med i lagsarbeid hvor jeg er leder i Tune og Omegn Birøkterlag. Jeg er også leder i Østfold Birøkterlag og styremedlem i Norges Birøkterlag samt at jeg er aktiv medlem i Buckfastavlergruppen. Så sant det blir tid er også jakt og fiske en stor interesse og ikke minst står familien i høysetet.

Fokus i 2012 I aktueltspalten i år vil jeg ha fokus på ulike arbeidsoppgaver gjennom en driftssesong. Jeg vil også komme inn på biutstyr og viktigheten av å drive forebyggende sykdomsarbeid.

Betydningen av lokallagene Mens biene sitter i vinterdvale vil jeg benytte anledningen til å ta opp temaet lagsarbeid i denne utgaven av birøkteren. Etter min mening er arbeidet i lokallagene en viktig investering for samholdet oss birøktere imellom. Det å ha en felles møteplass hvor vi kan utveksle erfaringer gjør at vi samlet blir bedre birøktere og av egen erfaring er det viktig at alle tar et ansvar for å bidra til dette fellesskapet.

Medlemsmøter er nødvendig og det å ha noen faste medlemsmøter i løpet av året, f.eks. en fast dag i måneden i vinterhalvåret, er et godt utgangspunkt. Sett opp et tema på agendaen i tillegg til det sosiale og bruk hverandres kunnskap i gjennomgang og diskusjon. Det å samles ute i bigården er også lærerikt og ikke minst trivelig. Det kan f.eks. gjøres som et vårmøte, sommermøte eller høstmøte. Dette er en fin måte å bygge nettverk på og det blir lettere å ta direkte kontakt med hverandre for å slå av en prat om birøkt.

Samarbeid mellom lokallagene er produktivt. Ha felles møter, temakvelder og bruk hverandres kompetanse og sørg for at dere har en god dialog mellom dere. Se muligheter sammen.

Rekruttering av flere birøktere bør ha høy fokus hos oss alle. Det blir aldri for mange birøktere og det er plass til alle. Det å få inn nye krefter, både unge og gamle, styrker birøkten. Nybegynnere er åpne og nysgjerrige og det gir inspirasjon til birøkterhverdagen vår. Det er viktig at vi tar ansvar for å støtte opp om nybegynnerne, sørge for at de blir involvert i miljøet og motivere dem slik at de opplever gleden av å være birøkter. Fadderordningen som mange bruker er en fin praktisk ordning som fungerer godt. Det å ta ansvar for å arrangere nybegynnerkurs er et godt tiltak for å sikre rekrutteringen av birøktere. Alle klarer å gjennomføre kurs og Norges Birøkterlag har tilrettelagt et praktisk og godt kursmateriell som jeg anbefaler dere å ta en titt på og bruke. Videre oppfordrer jeg lokallagene til å samarbeide om kursopplegg.

Fylkeslagene er tenkt som en støttespiller for lokallagene. Jeg oppfordrer lokallagene til å ta kontakt med fylkeslaget for å samarbeide om aktiviteter og arrangementer som dere brenner for. Det samme gjelder for saker som dere vil løfte til Norges Birøkterlag. Det å ha en aktiv toveiskommunikasjon i arbeidet vårt gir oss større muligheter til å få gjennomført ting sammen.

Avslutningsvis er min påstand at det er lokallagene som har ansvaret for å videreføre birøkterkunnskapen mellom oss birøkterne.

I februarnummeret vil jeg ha fokus på sesongen 2011 – hva kan vi forbedre oss på? Sette oss noen mål og planlegge bisesongen 2012.