April

Gleden av å være Birøkter

Nå er årets bisesong i gang og selja og hestehov er i full blomst. Biene er aktive med å hente pollen og vann til å fore yngelen. Nå kan vær og vind være lunefull og biene blir lokket ut av sola som skinner. De kan fort bli lurt av temperaturen som fortsatt kan være for lav til lengre flyturer og som gir oss birøktere et vårtap som er vanskelig å forutse fra år til år. Det å ha biene på lune overvintringsplasser kan hjelpe mot vårtapet. Det er viktig å følge med på det som skjer i kuben nå.

Vårutvikling April for meg er å ta den grundige sjekken i kuben. Jeg sjekker egg og larver og ikke minst om biene har nok for. Er det egg og larver i alle stadier så vet jeg at dronninga er i full produksjon og kuben er i orden. Hvis ikke dronninga er intakt så bytter jeg den med en ny dronning. Når det gjelder for så bør det være 4-5 kg i kuben nå og jeg forer kontinuerlig for å opprettholde yngelproduksjonen i og med at jeg har så mange kuber på hver av depotbigårdene mine. I kuber som har for mye for, fjerner jeg 2-3 rammer, setter inn utbygde lyse rammer slik at dronninga kan ha plass til å legge egg. Når det gjelder plassen i kuben så overvintrer biene mine på 2 halvkasser med 6 rammer i hver + tre pakkvegger. Med halvkasser slipper jeg å skrenke inn plassen, biene begynner å yngle i den øverste kassen og etterhvert som bistyrken øker tar de i bruk den nederste kassen.  

Når utvider jeg plassen i kuben?

Når det henger en klase under rammene på den nederste kassen utvider jeg plassen i kuben. Jeg fjerner de 3 pakkveggene, tar 4 rammer med yngel fra øverste kasse ned i bunnkassa og fyller på med 8 tomme utbygde lyse rammer i den øverste kassa. Samtidig som jeg utvider plassen utjamner jeg de svake kubene nå. Jeg tar en ramme med forseglet krypeferdig yngel fra de sterke kubene og setter over til de som er svake. Nå er kubene mine like sterke og er klare for å flyttes ut til utebigårdene.  For meg er det viktig at kubene har noenlunde lik bistyrke når de flyttes ut og dette letter videre arbeid for den lovende bisesongen som er i anmarsj.

Forebyggende sykdomsarbeid For meg er det viktig å ha fokus på forebyggende sykdomsarbeid gjennom en driftssesong. Jeg har lagt inn regelmessige rutiner gjennom bisesongen for å forebygge samt oppdage eventuelle sykdommer på et tidlig stadium. Mine rutiner omfatter: 1) Regelmessig gjennomgang av yngelrom – jeg sjekker om det er unormal lukt, løfter opp et par rammer og sjekker at yngelen har en normal utvikling med form og farge. 2) Ekstra oppmerksom fra juli og utover høsten – spesielt før jeg drar på lyngtrekk sjekker jeg at dronninga er der, at det er yngel i alle stadier, at yngelen har riktig farge og lukt 3) Avle på bier med god utrenskningsevne – bier som rensker ut syk og dårlig yngel i løpet av 12-24 timer 4) Rikelig med for – det er viktig at det alltid er nok for i kuben (3 -5 kg) slik at de ikke sulter 5) Jevnlig skifte av vokstavler – yngelrommet skiftes ut 1 gang i året gjennom driftssesongen 6) Rengjøring av kubemateriell – er materiellet utsatt for bukløp må kasser og rammer vaskes 7) Registrering av bigårder – for å ha oversikt ved sykdomsutbrudd. Merk også at dette er lovpålagt!

Utstyr til rengjøring av rammer Jeg bruker gass til å varme opp vannet som jeg vasker rammene i og jeg bruker kaustisk soda og grønnsåpe i vannet. Jeg har en gassbrenner som yter ca. 8-10 kw, gassflaske på 17 kg og en trykkregulator for å kunne justere gasstrykk til brenner. Videre bruker jeg et oljefat som jeg har kappet til med en høyde på ca. 65 cm og fått sveiset to stativ med håndtak som jeg får plass til ca 38 halvrammer i (20 helrammer). Jeg koker rammene i ca 8-10 min og spyler dem deretter rene med høytrykksspyler. Jeg vasker ca. 600 -800 halvrammer om dagen (en 17 kg gassflaske holder til 1200 halvrammer).

Min påstand er at biene har en bedre vårutvikling med halvkasser!

Mai

Gleden av å være Birøkter

 Her på Østlandet har vi vært igjennom en spesiell tidlig vår med høye temperaturer i slutten av mars og biene ynglet godt. April startet noe kaldere med minusgrader om natta og biene fikk ikke så mange flyvedager som en kunne ha håpet på. I tillegg har også den den milde vinteren vært positiv for bienes utvikling med lite vintertap og sterke kuber. Summen av pluss og minusgrader har gitt en bra vårutvikling så nå i mai har jeg bikuber med stor bistyrke –dette virker lovende.

Rullering av yngelrom – voksskifte Mai måned er tiden for første kassepåsett. Når jeg har 2 halvkasser fulle av bier setter jeg på den 3 kassa på kuben. Da er det godt med bier på alle 20 rammer og det begynner å danne seg en klase under rammene ned mot bunnbrettet. Merk at jeg setter på den 3 kassa uten dronninggitter slik at dronninga fritt kan gå opp i kassen for å legge egg. Erfaringsmessig er det den mest naturlige måten for biene å utvikle seg på. Dette er også rasjonelt for meg som birøkter i og med at jeg slipper å løfte rammer over dronninggitteret.

Den 3 kassa består av 4 utbygde lyse rammer og 6 rammer med byggevoks. Biene bygger godt om våren og jeg utnytter denne muligheten til å få bygd ut rammer med byggevoks så tidlig som mulig i sesongen. For å stimulere til raskere utbygging av rammene er det gunstig å fore med sukkervann, honningvann eller apifonda via en flyhullsforer eller en innskuddsforer.

Etter 10 – 12 dager eller når biene har gått opp i kasse nr 3, og er i god gang med å bygge, kan man snu om på kassene. Kasse 2 flyttes ned på bunnbrett – kasse 3 blir 2 og kasse 1 blir kasse 3. Merk at da setter jeg på dronninggitter mellom kasse 2 og 3, sjekk at dronninga er under gitteret (i yngelrommet). Da har jeg rullert yngelrommet med gamle rammer øverst, som da blir skattekasse, og etter slynging går mørke og stygge rammer ut for omsmeltning. På denne måten rullerer jeg yngelrommet og dronninga får nye rammer å legge egg i. Dette er en måte som også gir minst mulig inngrep i kuben, er mindre arbeidskrevende og ikke minst sykdomsforebyggende.

Hvordan lage en cellebygger? 

Her er en fremgangsmåte på hvordan man lager seg noen dronninger til eget bruk: 

1) Når starter vi produksjon av dronninger? ca.siste uke mai – 1 uke i juni

 • Viktig med kjønnsmodne droner i kuben
 • Temperatur og værforhold (20 -24 grader)
 • Fra egg til krypeferdig dronning
  • 16 dager
  • det går tre dager fra egget er lagt til det klekker og blir en larve
  • larven må omlarves innen 48 timer

2) Når blir dronningene kjønnsmodne? 5–7 dager etter at de har krøpet

 • En dronning kan parre seg med ca. 10–15 droner
 • Dronninga flyr ut flere ganger for parring
 • Hva hvis dronninga ikke er i egglegging etter 14 dager fra hun var kjønnsmoden?
  • dronningen ’kasseres’?

3) Cellebygger trinn A

 • Ta en sterk kube
 • Rikelig med for og pollen i kuben
 • Gjør klar en ny kube (avlegger)
  • bunnbrett
  • kasse med 2 forrammer + en tom ramme
  • topp-pakning og tak
  • gjør også klar en ramme med 20 cellekopper

4) Cellebygger trinn B

 • Sett avleggeren ved siden av den sterke kuben som er tenkt som cellebygger
 • Let opp dronningen i den sterke kuben
 • Ta rammen som dronningen går på og sett over i avleggeren med følgebier på
 • Ta også en ramme med forseglet yngel og bier + en ramme med pollen – sett disse over i avleggeren
 • Da er avleggeren klar – da kan kuben lukkes
 • Flyhullet skal stå samme vei som cellebyggeren

 5) Cellebygger trinn C

 • Nå er dronninga fjernet fra den sterke kuben og cellebyggeren er klar
 • Sett ned en byggevokramme bakerst i cellebyggeren
 • Risp opp en forramme med skrellegaffel og sett den ned i cellebyggeren
 • Da er kuben klar til å ta imot de 20 cellekoppene   
 • Omlarving skjer med dronninggele i cellekoppene eller flytende honning
 • Så for som mulig – plasser rammen med de ferdig omlarvede cellekoppene mellom 2 yngeltavler med åpen yngel
 • Lukk kuben 

 6) Cellebygger trinn D

 • Kuben kontrolleres neste dag for å se hvor mange celler som er godtatt
 • Er det 4 – 5 celler som er godtatt? Omlarving!
  • Før omlarving gå igjennom hele kuben for å fjerne nødceller
  • Omlarving bør skje med dronninggele
 • Er det 14 – 18 celler som er godtatt? Bra!
  • Etter 6 dager er cellene forseglet og klare til å bures

7) Cellebygger trinn E

 • Etter buring går det 6–7dager før de begynner å krype
 • Når dronningene begynner å kryper er det viktig å sjekke i kuben hver 2. time
  • Ta ut de nykrøpne dronningene etter hvert
  • Går de for lenge i cellebyggeren kan arbeiderbiene skade dem gjennom buret
 • Når alle dronningene har krøpet og det ikke skal lages flere dronninger i cellebyggeren kan avleggeren og cellebyggeren forenes med avispapir på toppen! 

 8) Cellebygger trinn F

 • Skal dronningene krype i Klekkeskap?
  • Temperatur 34,5 grad
  • Luftfuktighet ca. 65–80% luftfuktighet
 • Når cellene er forseglet og buret plasseres de i klekkeskapet
  • Kontrolleres annenhver time for å ta ut de nykrøpne dronningene
 • 12 dager etter omlarving kan de første dronningene begynne å krype!

Min påstand er at man får like mye honning med bruk av byggevoks gjennom sesongen!